Algemeen
Parma-Belijning , Parma Nederland en Parma-Belijning zijn activiteiten en handelsmerken van Belijning-Nederland B.V (Kamer van Koophandel 70140286), hierna te noemen Parma-Belijning en verleent u hierbij toegang tot www.parma-belijning.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te lezen. Parma-Belijning behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Inhoud website
Parma-Belijning  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Parma-Belijning  website. Parma-Belijning  garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Aansprakelijkheid bij schade
Behoudens in gevallen van bedrog, opzet of grove schuld van Parma-Belijning  is Parma-Belijning  niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Parma-Belijning  kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. U wordt uitgenodigd steeds de meest recente versie van deze bepalingen en voorwaarden te consulteren en de website pas te gebruiken indien u de meest recente versie van de bepalingen hebt gelezen en verstaan en daarmee akkoord gaat.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Belijning-Nederland B.V. (IJweg 616 – 2142 CN – Vijfhuizen, telefoonnummer: 023 565 08 40)

E-mailadres: info@parma-belijning.nl
KvK-nummer: 70140286
BTW-identificatienummer: NL858159648B01
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op via 023 565 08 40 of mail naar info@belijning-nederland.nl.
Parma Belijning Nederland is een competente partner die u goed advies geeft over alle aspecten van en mogelijkheden voor grondmarkeringen en belijning binnen uw bedrijf of organisatie.